PUJINE BADAN

Posted in By wilujeng 1 komentar

PUJINE BADAN

Pujine Utek :  ” Rasulun Rabbil’alamiin “
kuwasane luput tujuh teluh dadi tawar
Pujine Kuping tengen : ” Alliyatan ilahu rabbi ‘umum “
kuwasane ngilangake bilahi kabeh
Pujine Kuping kiwa : ” Samikna wa ‘atakna guprana karabbasa wa’llekal massiir “
kuwasane ngilangake pakewuh kabeh
Pujine Sirah : ” Padaraktum “
kuwasane nglerebaken kang sarwa galak kabeh
Pujine netra : ” Kudusun rabbana wa rabbul malaikatu wa ruh “
kuwasane kinaweden dening wong lanang wadon
Pujine napas : ” Haplil palubuti ngalla yasin “
kuwasane kinasihan wong sajagad kabeh
Pujine Gigir : ” Nawaitu minal kibari pibigalikad hapika karja “
kuwasane teguh timbul
Pujine  Otot : ” Parekun parekanun wa’ljannatun nangimum cipta katon cipta ora katon “
kuwasane amurba ora katon
Pujine  Awak kabeh : ” Inna fatokna iakafakan mubinin ” lamun arep malebu ing omah
kuwasane  slamet rahayu
Pujine Ati : ” Nasrun minallahi wa patekun karibun wa kasiril mukminin “
kuwasane awake katon gede
Pujine Amperu : ” Layastakli panahum “
kuwasane kinawedan dening wong tur bagus rupane kang muji
Pujine Sikil : ” Sari mal maruna “
kuwasane ora katon
Pujine Pepusuh : ” Fasayakfikahumullahu, wahuwassami’ul ‘aliim “
kuwasane luput senjata tawa
Pujine Dalamake : ” Sangan  sangun yuhyi wayumitu wahuwa allah lakuli sekkin katdir “
kuwasane betah lumaku lan lumayu 

@ di ambil dari berbagai sumber barangkali bisa menambah khasanah pengetahuan kita
salam salim slamet