Pujine Anasiring Manungsa

Posted in By wilujeng 0 komentar

Pujine Anasiring Manusa

1. Asal Bumi, rupane ireng, kadadiyane wujud- kita hakikate Dzatira, iku dadining kulit daging, pujine…” Waashadu anna Muhammadarasulullaah “
2. Asal Geni, rupane kuning, kadadiyane nur-kitasifatira iku, dadine otot, balung, pujine…” Ashadualla ilaha illallaah “
3. Asal Angin, rupane ijo, kadadiyane ilmu-kita af’al iku, dadining panguwasa, pujine…” Lasariikalaahu lailaha illallaah ”
4. Asal Banyu, rupane putih, kadadiyane suhud-kita, hakekate asmanira, iku dadining geting lan sumsum, pujine…” Sahitna ‘ala anfusina wa tsabit ‘indana innahu lailahaillahuwa ” 

@ di ambil dari berbagai sumber  barangkali bisa menambah khasanah pengetahuan kita
salam salim slamet