SCAMS / "black mail" datang melalui email anda

Posted in By wilujeng 0 komentar

NGANTOS-ANTOS KALIH EMAIL
menawi angsal email saking sinten kemawon panjenengan sampun langsung pitados, mbok menawi email kala wau andadosaken panjenengan kepikiran ingkang ndadosaken stres, stroke lan penyakit lintunipun.

meniko ciri-cirinipun black email / scams :


1. biasanipun panjenengan dipun kabari angsal lotre, hadiyah lan sanesipun
2. panjenengan dipun kengken mendet yatra wonten bank (biasanipun bank afrika)padahal yatra meniko gadahipun tiyang ingkang sampun tilar donya,ngangge alasan tiyang meniko mboten wonten ahli warisipun
3. panjenengan angsal diskon saking toko
4. inpestasi napa tabungan inkang katah bunganipun
5. ngangge tinta ireng (wkwkwkwk< sing nomer gangsal ampun di gugu)
6. NGANTOS-ANTOS MANGKE KOMPUTER PANJENENGAN KENGING PIRUS( amarki biasanipun panjenengan dipun kirimi link ingkang kedah dipun bukak
7. menawi panjenengan sampun angsal black email nopo emailscam biasanipun rambutipun panjenengan luntur werni cemengipun(wkwkwkkwk)

wonten kathah jenisipun tiyang ingkang ngapusi saking jaringan internet, kirang langkung 419 (conto), ananging tiyang niku amung janji kalih panjenengan arupi(harta, gaweyan kanthi gaji katah / commision, hadiah undian,

milo mekaten monggo sami tobat
menawi kirang nyuwun ngapunten
sae nggih
saeeeee!!!!!!