APA JADINYA.....

Posted in By wilujeng 2 komentar

sedulur. nek ko kabeh wis tau nginum apa mangan, mesti sing di pangan kue mau enak rasane. sing ora enak mesti ko pada ora gelem nginum pa mangan. lha saiki umpamane ana inuman apa panganan sing enak di campur dadi siji apa ko padha gelem nginum apa mangan?
terus umpamane inuman apa panganan kue mau di ilangai salah sijine apdadi enek apa ora kira-kira?
contone gampang bae ;

KIE SING INUMAN

1. SPRITE umpamane ora nganggo ES dadine ora enak, dadine ya kur PRITE (kaya wasit mbok)
2. nek wedang kopi susu ya enake nganggo ES, nek ora nganggo dadine WEDANG KOPI U U
3. nginum wedang teh enake aja nganggo Es, ngko rasane dadi TEHS, STEH, TSEH, TESH ora lucu kan.
4. lha nek wedang sirup kudune nganggo es, umpamane ora nganggo es dadine wedang IRUP
5. kanggo wong Tega sing seneng MOCI, apike aja ngganggo es, ngko rasane dadi MOCIS
6. sing seneng bajigur umpamane di selehi Es dadine ya SAJIGUR

KIE SING PANGANAN
1. bakso ora nganggo es dadine BAKO
2. SOTO ora nganggo Es rasane dadi OTO
3. lha sing seneng sega RAMES (bocah kos biasane, nasi RAME rasane kaya apa ya
4. apa amning hayo...........
urun rembug pa pimen aja ngguyu tok.......